Uporaba avtoplina znižuje emisije škodljivih plinov v okolje, zato je ponekod avtoplin sprejet kot zeleno gorivo. Pri napovedovanem ekološkem davku na vozila bodo vsi avtomobili, ki imajo vgrajen avtoplinski sistem, zapadli v razred najmanjših onesnaževalcev in bo davek najmanjši. Študije kažejo, da pri predelavi sodobnega vozila na avtoplin dosežemo naslednje rezultate:

Znižanje učinkov toplogrednih plinov:

  • 34% znižanje dušikovega oksida,
  • 15% znižanje ogljikovega dioksida,
  • skoraj nič emisij ogljikovodikov.

Znižanje ostalih škodljivih emisij:

  • 50%-60% znižanje ogljikovega monoksida,
  • 30%-40% znižanje smoga,
  • skoraj nič emisij žveplovega dioksida,
  • skoraj nič emisij ostalih toksinov.