PLAČILNI POGOJI: Podjetje omogoča plačilo računa v gotovini ali z nakazilom na transakcijski račun.

PLAČILO RAČUNA: Po izvedeni storitvi podjetje izstavi račun. Račun zapade v plačilo takoj in ga je kupec dolžan plačati, razen v primeru, ko sta se prodajalec in kupec dogovorila za drugačen način oziroma rok plačila.

REKLAMACIJA RAČUNA: Ugovor na račun se upošteva le, če je dokumentiran v roku 8 dni od prejema računa in če je upravičen.